• RIJSBERGEN - Wie het over VVR heeft, kan onmogelijk om clubman Frank van der Kloot (65) heen. Een indrukwekkende lijst van vrijwilligersactiviteiten getuigt ervan. De liefde voor VVR is ook overgesprongen op zijn twee zoons en twee kleinzoons.
     

    Via vriendjes op school kwam hij als 10-jarige bij VVR terecht. Na de jeugd speelde hij voor verschillende tweede elftallen, om uiteindelijk te eindigen in het derde elftal van de senioren. Als het gaat om vrijwilligersactiviteiten voor de club, mag zijn curriculum vitae indrukwekkend(er) worden genoemd. Zo maakte Frank van der Kloot zo’n twaalf jaar deel uit van de jeugdcommissie en vervulde hij zeven jaar de rol van jeugdvoorzitter. Hiernaast draaide hij jeugdkampen mee en was hij meer dan dertig jaar betrokken bij de organisatie van het jeugdtoernooi waar hij eveneens de voorzittershamer hanteerde. Verder zat hij zes jaar in het hoofdbestuur van VVR en leidde hij de activiteitencommissie. Daar bleef het niet bij. “Ik ging altijd meekijken naar de wedstrijden van mijn zoons en ben ook leider geweest bij de kinderen,” vertelt Frank van der Kloot. “Ik ben daarnaast nog vaste grensrechter geweest bij het tweede elftal, soms vlagde ik ook bij het eerste. Nog steeds bezoek ik alle thuiswedstrijden van het eerste en natuurlijk de wedstrijden van de kleinkinderen.” Zijn vrouw Yvonne raakte eveneens besmet met het VVR-virus en draaide jarenlang de kantine. Frank van der Kloot: “VVR is mijn leven. Volgend jaar ben ik met pensioen en kan ik misschien nog meer doen voor de club.”