• VVR 90-jarig jubileum

 • Dit seizoen gaat VVR haar 90-jarige jubileum vieren. Door de Corona zal het niet zo geschieden als wij zouden willen, maar wij gaan er zeker wat van maken met zijn allen.
  De aankomende periode zullen we jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom VVR-90.

  Zo zijn er in het kader van het jubileum al diverse oud-bestuurders aan het woord gekomen welke op deze pagina te vinden zijn. De komende periode zullen er nog meer mensen geinterviewd kunnen worden met dank aan Pierre vd Made.

 • Vanaf het moment dat duidelijk werd dat het 90 jarig jubileum naderde is er binnen VVR een jubileum commissie geformeerd.  Door een algemene oproep op social media en binnen  het “blauw witte netwerk” is een werkgroep ontstaan, welke in het voorjaar al gestart is met de voorbereidingen voor dit officiële jubileum. Dit zou vorm gegeven gaan worden in een feestweek eind april 2021.

  De insteek is duidelijk. Er moet uitgebreid stil gestaan worden bij dit 90 jarig jubileum en alle gelederen binnen onze vereniging moeten hiervan optimaal kunnen genieten. Daarnaast is het belangrijk de vrijwillige taken hierin ook in te vullen met de vele vrijwilligers die VVR kent. Ook daarbij zoeken we in dit kader de verbinding met de verschillende werkgroepen en commissies binnen onze verenging.

  Hierbij kent onze jubileumcommissie vertegenwoordiging vanuit het bestuur en zitten hier leden in die ook vanuit ervaring, al dan niet werk gerelateerd, kennis hebben, maar vooral enthousiast en ambitieus zijn om er een mooie week van te maken. Inmiddels bestaand uit een 10 personen variërend in de leeftijd van 20’ers tot en met 60 jaar.

  Om een klein tipje van de sluier op te lichten zijn er verschillende activiteiten en feestmomenten bedacht voor alle VVR leden. Er komt uiteraard een officiële receptie en een feestavond voor leden. Daarnaast kijken we ook gericht naar de jeugd in alle leeftijdsklassen om iets unieks aan te bieden, en natuurlijk naar de sponsoren welke onze club ook in deze moeilijke tijden blijven steunen! In de aanloop naar dit jubileum zullen we hier verder op ingaan via de gebruikelijke kanalen.  

  Maar vanaf het begin was duidelijk dat Covid-19 een onaangename rol zou kunnen spelen. Het brainstormen over de juiste ideeën werd hierin ook overschaduwd door de vraag of deze ook daadwerkelijk mogelijk zou zijn, en doorgang konden vinden.

  Echter heeft dit er ons niet van weerhouden met veel enthousiasme en de juiste mensen van start te gaan met de verschillende aspecten waar een dergelijke week mee te maken krijgt te verdelen in subcommissies die zich bezig houden met o.a. activiteiten voor de jeugd/senioren, een feesttent, beveiliging, communicatie, begroting en sponsoring.

  In alle realiteit hebben we gezamenlijk een deadline afgesproken van 1 januari om een go/no go te geven. Zoals eenieder weet heeft Corona ons land nog steeds in de greep, en hebben we moeten besluiten dit evenement voor april 2021 te cancelen. Echter komt nu van uitstel geen afstel, want inmiddels liggen de plannen er om dit door te schuiven naar 2022. Het 91 jarig bestaan en het feit dat we 50 jaar op het sportpark gehuisvest zijn geeft ons te meer een reden om dit evenement alsnog te laten slagen. Een corona-proof jubileum is overwogen, echter waren we unaniem ervan overtuigd, dat we een 90 jarig VVR niet half kunnen vieren.

  Wij hopen dan ook snel op betere tijden zodat we gezamenlijk weer onze energie kunnen gaan steken om deze mijlpaal met, voor en door VVR te gaan vieren!

  Namens de jubileum commissie

  Edwin Nagtzaam