• Vertrouwenspersoon Jeugd

  ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier? Of heb je gewoon een vraag of wil je je verhaal kwijt?’

  Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Om die reden is er bij VVR een vertrouwenspersoon die jou hier bij gaat helpen.

 • WIE KAN BIJ DE VERTROUWENSPERSOON TERECHT?
  Je kunt met je probleem of klacht bij de vertrouwenspersoon terecht als je lid bent van of vrijwilliger bent bij VVR.

 • WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON?
  De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden. Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan.
  De inzet van een vertrouwenspersoon is erop gericht dat jij in je kracht wordt gezet om het probleem zoveel mogelijk zelf aan te pakken. Alles gaat in overleg met jou. Jij bepaalt het tempo, de werkwijze en de aard van de actie. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van jou. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

 • WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON NIET?
  De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij/zij zal dus niet het probleem of de klacht onderzoeken of overnemen, maar jou ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal het probleem serieus behandelen en geen oordeel geven over het probleem. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen gaan via de voorzitter van de vereniging.

 • VERTROUWELIJKHEID
  De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding.  De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van het hoofdbestuur of de jeugdcommissie. In overleg met jou kan de vertrouwenspersoon jouw verhaal open of geanonimiseerd bespreken met de jeugdvoorzitter van de vereniging of je team. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon een meldingsplicht heeft wanneer haar strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.

 • REGISTRATIE
  De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks verslag uit van zijn/haar werkzaamheden (aantal meldingen en aard hiervan, eventuele ondernomen acties) aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

 • Patricia en Hilde zijn op het sportpark direct aanspreekbaar of te bereiken via de mail: vertrouwenspersoon@vvrijsbergen.nl
  Via de mail kunnen er afspraken worden gemaakt om elkaar op het sportpark te treffen of telefonisch contact te hebben.

  De vertrouwenspersonen zijn bekend in hun werkveld met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor hen vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kan er nagedacht worden over wat nodig is en zal er geprobeerd worden je verder te helpen.