• Inleveren copy VVR Klanken

    7 feb 2020
  • Copy gevraagd.

    Het VVR-klanken team meldt dat de 2e uitgave van het clubblad gepland staat voor de maand Maart.
    Iedereen wordt gevraagd om voor 7 maart de copy aan te leveren op bekende e-mail adres: clubblad@vvrijsbergen.nl . 
    Hopelijk wordt deze uitgave weer een volle mooie uitgave met veel blauw- wit nieuws.