• Regels en statuten

  Tip: u dient hiervoor te beschikken over een PDF-reader.

 • Statuten

  De statuten van VVR zijn op 17 december 2009 vastgesteld. De tekst van de statuten is hiernaast in een document van 10 pagina’s terug te lezen.

 • Huishoudelijk reglement en de huisregels

  Het huishoudelijk reglement en de huisregels van VVR zijn hiernaast te downloaden.

 • Normen en waarden

  Hiernaast staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij VVR willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief, zonder dat de prestaties daar onder hoeven te lijden. Noem het maar onze algemene reglementen alsmede de te hanteren gedragsregels en onze normen en waarden.

 • Protocol Sportiviteit en Respect

  Gezonde normen en waarden vormen de basis voor een goed functioneren van de samenleving. VVR is een onderdeel van deze samenleving en in een vereniging zijn afspraken en regels nodig om een gezond (sport)klimaat te creëren.
  VVR wil door het protocol ‘Sportiviteit en Respect’ iedere betrokkene  bekend en bewust maken van zijn of haar rol in het goed functioneren van de vereniging.

 • Seksuele intimidatie

  Binnen onze vereniging zijn wij de gedragsregels zoals deze vastgesteld zijn door de NOC*NSF in samenwerking met de KNVB een leidraad voor ons beleid tegen seksuele intimidatie.

  Binnen VVR zijn er speciaal voor de jeugd een aantal vertrouwenspersonen welke als eerste aanspreekpunt gecontacteerd kunnen worden.

  Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).


  Binnen VVR dienen ook alle vrijwilligers en kaderleden te beschikken over een over tot het aanvragen van Verklaring Ongewenst Gedrag (V.O.G.). Deze dient te worden gestuurd aan: vog@vvrijsbergen.nl.

 • Jeugdbeleidsplan

  Het jeugdbeleidsplan voor 2020 - 2025 is definitief, Klik op de afbeelding om het in te zien

 • Beleidsplan

  Beleidsplan 2021-2025 (update juli - 2021)

  Klik op de afbeelding om in te zien.