• Online Algemene Ledenvergadering maandag 17 mei

  19 apr 2021
 • Aan alle leden van Voetbal Vereniging Rijsbergen,

  Graag willen we jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op maandag 17 mei om 19.30 uur. Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen zijn wij genoodzaakt om deze ALV online via Teams te organiseren. Wij hopen dat het voor alle geinteresseerde leden mogelijk is om zich hiervoor aan te melden.

  Hoe meld ik me aan?
  Leden dienen zich vóór 3 mei a.s. aan te melden voor deze vergadering via secretaris@vvrijsbergen.nl. In de week voorafgaand aan deze vergadering ontvangen jullie een link om deel te nemen aan deze online Teams vergadering. Ook ontvangen jullie een document met daarin alle informatie die wij verder zullen gaan toelichten. Het interactieve karakter van deze vergadering zal vanwege het aantal personen online, beperkter zijn dan gebruikelijk. Wij rekenen op jullie begrip.

  Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda en mededelingen bestuur
  3. Vacatures bestuur
  - kandidaat voor vacature 'Technische Zaken' --> Marcel van Dijk
  - kandidaat voor vacature 'Jeugdcommissie' --> Bart Haast

  - kandidaat voor vacature 'Kantinecommissie' en niet herkiesbaar --> Rob Jochems

  4. Financieel overzicht 2019-2020
  5. Verslag kascommissie 2019-2020
  6. Begroting 2021
  7. Jaarverslagen commissies
  8. Beleidsplan
  9. Ingekomen stukken
  - graag vooraf indienen via secretaris@vvrijsbergen.nl
  10. Rondvraag

  Stukken behorende bij deze vergadering kunnen op afspraak ingezien worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ondergetekende.

  Namens Voetbal Vereniging Rijsbergen,
  Erwin Vermeeren | secretaris@vvrijsbergen.nl | 06- 23 02 17 00