• Op donderdag 6 februari 2020 werd in een drukbezochte extra ledenvergadering het nieuwe VVR-bestuur gekozen.

    Tot het bestuur traden toe de nieuwe voorzitter Thom van Dongen, Erwin Vermeeren (secretaris) , John van der Heijden (technische commissie) en Jac Bastiaansen (accommodatie). Samen met Alfred Hessels, die penningmeester blijft, Rob Jochems (kantine) en Maurice Brouwers (jeugd) vormen zij een volwaardig bestuur.
    Alleen voor de sponsoring bestaat nog een vacature.

    Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om officieel afscheid te nemen van oud-bestuursleden, waaronder oud-voorzitter Peter van Heusden.