• Contributie

  Onderstaande bedragen zijn door de ledenvergadering van 4 juni 2019 voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld:

  Bedragen zijn exclusief inschrijfkosten (bij nieuwe inschrijvingen).

    1e termijn 2e termijn
  O7 € 116,00 € 58,00
  O9 € 116,00 € 58,00
  O11-013-015-017-019 € 126,00 € 63,00
  Senioren € 180,00 € 90,00
  Rustend lid € 40,00 € 20,00
  7 X 7 (geen dispensatie) € 35,00  
  Automatische incasso € 0,00 € 0,00
  Factuur € 20,00 € 10,00
  Inschrijvingskosten € 15,00  

  Bij contributie anders dan via automatische incasso wordt  deze met € 10,00 respectievelijk € 20,00 afhankelijk van de gekozen termijn verhoogd.

  Bij automatische incasso 1e inning in juli 2020 en 2e inning in februari 2021.