• Algemene ledenvergadering maandag 3 oktober

  27 sep 2022
 • We staan weer aan de start van hopelijk een pleziervol en sportief voetbalseizoen. Ook bestuurlijk willen we het seizoen gaan aftrappen met jullie.

  Een vereniging zijn we samen, daarom is jouw stem belangrijk! Maandag 3 oktober a.s. om 19.30 uur is het weer zover; de Algemene Ledenvergadering. De ALV is er om jou de mogelijkheid te geven mee te denken, te praten en te stemmen over de toekomst en het beleid van onze vereniging. Dus aan alle leden en ouders/verzorgers, jong & oud, zorg dat je bij deze interessante bijeenkomst aanwezig bent.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda en mededelingen bestuur
  3. Goedkeuring notulen ALV 30-5
  4. Vacatures bestuur
  - bestuurslid kantinecommissie
  - bestuurslid sponsorcommissie
  5. Balans en V&W rekening 2021-2022
  6. Stand van zaken commissies
  7. Binnengekomen stukken
  - graag stukken vooraf indienen via secretaris@vvrijsbergen.nl
  8. Rondvraag

  Stukken behorende bij deze vergadering kunnen op afspraak worden ingezien. Gelieve hiervoor contact op te nemen met ondergetekende.

  Namens Voetbal Vereniging Rijsbergen
  Erwin Vermeeren
  secretaris@vvrijsbergen.nl
  06-23021700