• Koosje heeft uit haar huwelijk met Jan Beckers (14 jaar geleden overleden) 2 kinderen gekregen: Jos en Jolanda. Verder heeft ze één kleindochter. Het gehele gezin is trouwens actief geweest bij VVR. Zo is Jan jaren penningmeester geweest van de club en heeft in de feestcomités van VVR 50 en VVR 60 gezeten. Jos is jaren jeugdleider geweest en Jolanda heeft vele jaren in de oude kantine achter de bar gestaan als barhulp. Met recht kan dus worden gezegd dat het gehele gezin Beckers VVR een warm hart toedroeg! 

  Jan had een bedrijf dat handelde in de verkoop van zwembaden en Koosje verrichte hier activiteiten in het kantoor.

  Hoe kwam Koosje bij VVR terecht?
  Hun zoon Jos was al op jonge leeftijd bezeten van voetbal en hij stond urenlang tegen een bal aan het trappen tegen een muur tegenover hun woning aan de Lagestraat (waar later de Rabobank is gekomen). Maar hij was nog geen 10 jaar en pas op die leeftijd mocht je toen beginnen met voetballen. Dus Koosje naar VVR met de vraag waarom dit niet mocht. Hierop kwam niet echt een bevredigend antwoord, maar het kwam erop neer dat men geen begeleiding had voor de jongere jeugd. Daarop is zij (o.a. samen met de moeders van Tom Kerstens en Cees Daemen) de cursus jeugdsportbegeleider van de NKS in Breda gaan volgen. Dit bleek een erg goede cursus te zijn, waarop Koosje dus leidster werd en ook aan de wieg stond van de jeugdcommissie van VVR.

  Wapenfeiten in de jeugdcommissie
  Koosje is niet een vrouw die nieuwe uitdagingen uit de weg gaat en die zorgde voor een frisse wind bij de club. Zo heeft zij de viering van St. Nicolaas nieuw leven ingeblazen en ervoor gezorgd dat de kinderen van VVR met volle teugen konden genieten van het jaarlijkse bezoek van de goedheiligman aan de club. Als lid van de activiteitencommissie was zij bij meer clubactiviteiten betrokken. Ook was zij degene die ervoor zorgde dat de scheidsrechters (zoals legendarische namen als Martin Koreman of Jos Ermes) bij de jeugdtoernooien van VVR voortaan een lekkere uitsmijter voorgeschoteld kregen, in plaats van een zak met broodjes.
  Vanuit Koosje ontstond ook het idee om met een damesafdeling te beginnen. Dat kon, mits Koosje en Jan leider zouden worden van het dameselftal. Hierop zeiden ze ja, zodat in de jaren zeventig de eerste dames bij VVR gingen voetballen. Piet Buijs was in de eerste jaren hun trainer, van wie de dames veel hebben geleerd. Vreemd genoeg vielen de dames destijds niet onder de verantwoordelijk van het bestuur, maar van de jeugdcommissie (terwijl bijna alle dames ouder waren dan 18 jaar). Deze situatie heeft jaren zo bestaan.

  In het bestuur van VVR
  Medio jaren tachtig werden Koosje en Ria Lips als eerste dames in het bestaan van VVR, lid van het bestuur. Ook hier zorgde zij samen met Ria voor een nieuw geluid en was zij onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten die bij VVR werden georganiseerd. Zij ergerde zich ook aan het feit dat alle aandacht naar het 1e team van VVR uitging en heeft bereikt dat ook andere teams meer aandacht gingen krijgen. Begin jaren negentig stopte ze bij VVR en ze werd tijdens de ledenvergadering uit dank toen benoemd als erelid van VVR,

  Hoogte- en dieptepunten
  Hét dieptepunt was ongetwijfeld het overlijden bij een auto-ongeluk van Jan Boot en Ruud Severijnen. Ruud was bevriend met Jos, zodat dit om die reden extra veel impact had op het gezin Beckers. Op het moment van het ongeluk waren Jan en Koosje op vakantie in Frankrijk, wat het allemaal nog extra dramatisch maakte.
  Hoogtepunten in die periode waren de viering van het 50- en 60-jarig bestaan van VVR in 1981 en 1991. Dit is toen uitbundig gevierd en samen met Ria Lips heeft ze in 1981 vele blauw-witte sjaaltjes genaaid, welke ongetwijfeld nog bij veel VVR-mensen in huis zullen liggen.

  Koosje anno 2020
  Ze woont al weer 4 jaar in de Rijserf. Eén van haar hobby’s is schilderen. Ze is begonnen met het schilderen van de natuur, maar is zich later gaan toeleggen om meer abstracte schilderijen. Helaas is vanwege het coronavirus dit op een wat lager pitje komen te staan. Verder puzzelt ze veel (Pilippinepuzzels) en leest ze veel boeken.

  Koosje: van harte bedankt voor het leuke interview!