• De tweede in de rij van oud-bestuursleden is Piet Jochems. 

  Piet is 84 jaren oud en uit zijn huwelijk met Riet (helaas 10 jaar geleden overleden) zijn 2 kinderen geboren: Henny en Jolanda. Evenals Piet zeer actieve leden van VVR. Piet heeft verder 2 kleinkinderen en ook al 2 achterkleinkinderen (terwijl een 3e op komst is).

  Zijn werkzame jaren
  Piet geniet al weer heel wat jaren van zijn welverdiende pensioen, hij is op 58-jarige leeftijd gestopt met werken. Na zijn schooltijd en diensttijd begon Piet op bijna 23-jarige leeftijd met werken bij van Gent & Loos, waar hij overigens 2 maanden werkzaam is geweest. Vervolgens is hij ongeveer 1,5 jaar douane-agent geweest aan de grens en daarna 2 jaar een baan bij de RBT-veiling in Breda. Vanaf 1963 tot en met 1969 heeft hij exact 6 jaar gewerkt bij de Raad van Arbeid, waar hij zich bezig hield met de kinderbijslag.
  Tot aan zijn pensioen in 1994 had hij een baan bij de Kinderbescherming. De eerste 10 jaren in de regio rondom Tilburg en daarna in West-Brabant. Hij moest in die tijd 3 dagen op huisbezoek, waarbij het vaak ging om echtscheidingen en geregeld moest worden dat men voldeed aan de financiële verplichtingen voor de kinderen. De andere 2 dagen van de werkweek moesten de rapporten worden uitgewerkt en als bleek dat men niet in staat of bereid was de nodige alimentatie te betalen werd op basis van deze rapportages verdere actie ondernomen. Bij deze werkgever heeft Piet net niet zijn 25-jarig jubileum gehaald.


  De jaren van Piet op het voetbalveld
  Zoals in die tijd gebruikelijk, bond Piet voor het eerst zijn voetbalschoenen aan toen hij 13 jaar oud was. Zijn carrière begon bij Gesta, aangezien hij afkomstig is uit Galder. Op 16e jarige leeftijd kwam hij in het eerste team terecht. Wellicht leuk te vermelden dat er toen door niemand werd getraind, er was gewoon geen trainer! Zijn plek in het team was links- of rechtsbinnen (voor de ouderen onder ons) en op toen hij ongeveer 21 jaar oud was stopte hij bij Gesta. Reden hiervan was zijn verhuizing naar Rijsbergen. Ruim 10 jaar later (de kinderen waren wat ouder) ging hij voetballen bij de veteranen van VVR (nog op het oude sportpark) met in het team illustere namen (weer voor de ouderen onder ons) als Jan Hanegraaf, Jan Sanne, Piet Bartels, Jan Haast, Johan Mathijssen, Piet Lips, Piet Buijs, Piet Marijnissen, Piet Damen (maar liefst 6 Pieten in het elftal!) en Jaan Daamen. Leuke anekdote is dat de reden om hier te gaan voetballen Jos van Kuijck was (de vader van Karin, Ingrid en Jurgen). Jos moest met de harmonie op stap en vroeg Piet hem voor één wedstrijd te vervangen. Het is niet bij één wedstrijd gebleven….Na zijn tijd in het bestuur ging hij overigens weer bij de veteranen voetballen, waarna hij op 43-jarige leeftijd hiermee stopte.


  Zijn jaren in bestuur
  Het seizoen voor de verhuizing naar sportpark de Laguiten (dat was in 1972) werd Piet lid van het bestuur van VVR. Zijn gehele periode bij het bestuur (tot 1976) was hij penningmeester en deze taak vervulde hij bekwaam. In zijn tijd in het bestuur hadden hierin o.a. ook zitting Johan Mathijssen (voorzitter), Koos Roks en Geert Wamstekers (beiden oprichters van VVR, André Haast en Stan Haast. Behalve nauwkeurig (dat moet wel als je op de centjes moet letten), was Piet ook principieel. Toen tijdens een ledenvergadering een besluit werd genomen over de exploitatie van de kantine waarmee hij niet kon leven (hij vond dat er hiermee te weinig financieel voordeel voor VVR werd behaald), gaf hij te kennen als penningmeester te stoppen. Hij heeft toen overigens nog wel het seizoen afgemaakt, zodat gezocht kon worden naar een geschikte opvolger.


  De periode bij VVR vanaf 1995
  Na zijn pensioen besloot Piet weer actief te worden bij VVR en hij werd op woensdagmiddag jeugdtrainer van de E- en F-jeugd, samen met o.a. Toon Marijnissen en Kees Embregts. Ook is hij sinds die tijd actief bij de werkgroep accommodaties, welke werkgroep ons sportpark elke donderdagochtend in goede staat houdt. Bekend namen uit het heden en verleden in deze werkgroep zijn Jan Gevers, Frans Roelands, Drik Martens, André Haast, Cees v.d. Broek en Jack Bastiaansen.
  Hobby’s
  Piet is al sinds jaar en dag een fanatiek kaartspeler. Vooral de bridgesport heeft zijn warme belangstelling, hij al jaren lid van de bridgeclub. Vanwege de coronamaatregelen is de Koutershof al weer een tijdje dicht, dus dit jaar is er nog niet veel in clubverband gespeeld. Maar thuis worden er nog wel regelmatig gekaart. Verder wandelt en fietst Piet graag en veel, heel belangrijk om gezond te blijven!


  Bedankt Piet voor het interview en hopelijk snel tot ziens op de VVR-velden!