• Op 2, 3 en 4 juni a.s. vinden op sportpark De Laguiten weer de jaarlijkse jeugdtoernooien plaats. Dit jaar wordt dat een bijzondere editie, aangezien het de 50 e keer is dat het sportpark enkele dagen wordt bevolkt door een grote groep jeugdspelers die hun favoriete sport beoefenen. Reden om hieraan extra aandacht te besteden. Daarom is de toernooicommissie geïnterviewd, die bestaat uit Jorien Daamen, Frank v.d. Kloot, Hans van Bedaf, Arjan Martens, Patrick v.d. Kloot en Robert Hooijmaijers. De commissie zorgt er elk jaar weer voor dat er sprake is van een goede organisatie en dat de toernooien soepel verlopen.

  Het begin
  In 1972 is onze voetbalvereniging verhuisd van het voormalige onderkomen aan de Sportparkstraat
  (heet nu de van Oosterhoutstraat) naar sportpark de Laguiten. Toen ontstond het idee om elk jaar
  een toernooi voor de voetballende jeugd te gaan organiseren, iets dat niet mogelijk was op het oude
  sportpark omdat hier maar één voetbalveld lag en er nauwelijks kleedlokalen waren. Op het nieuwe
  sportpark had VVR ineens de beschikking over diverse velden en ook voldoende kleedruimte.
  In mei 1973 was het zover en het 1 e toernooi kon van start gaan. Het was toen allemaal nog een
  beetje improviseren, omdat VVR toen nog niet beschikte over een grote kantine zoals tegenwoordig.
  Het (kleine) entreehok was de plaats van waaruit het toernooi werd georganiseerd en met vlaggen
  werd centraal geregeld wanneer de wedstrijden konden beginnen en beëindigd konden worden.
  Naast de voormalige kantine werd een terras gecreëerd onder een oranje zeil, waar de
  pannenkoeken werden gebakken.

  De organisatie
  De eerste jaren was er nog geen sprake van een toernooicommissie. Het toernooi werd toen nog
  georganiseerd door de jeugdcommissie. Begin jaren tachtig werd de commissie opgericht. Een
  periode van 50 jaar jeugdtoernooien heeft natuurlijk een nodige anekdotes opgeleverd, dit zijn er
  teveel om op te noemen.
  Het toernooi is populair, omdat dit strak is georganiseerd en men ofwel in de ochtend, ofwel in de
  middag speelt (de meisjes spelen op vrijdagavond) en men dus niet de gehele dag kwijt is. Ook
  worden de spelers en speelsters verwend met iets extra’s, zoals bijvoorbeeld een ijsje, een medaille
  of iets dergelijks. En uiteraard gaan de teams die het hoogst eindigen na het toernooi met een mooie
  beker naar huis.

  Deze prijsuitreiking werd vaak gedaan door “bekende” mensen zoals toenmalig wethouder Johan
  Jacobs (de Woef), Edwin van Ankeren (destijds profvoetballer in België), Patrick Martens (bekend
  van tv) of Richard Martens (scheidsrechter in het betaalde voetbal).
  Er nemen veel teams deel aan het toernooi, in totaal komen er tussen de 115 tot 120 teams (!!) in
  het veld om hun wedstijdjes te spelen. Daarbij is de zaterdag verreweg de drukste dag, het krioelt
  dan van de voetballers en supporters op het sportpark en er moet dan zelfs kleedruimte in de
  sporthal worden gehuurd om alle spelers zich te kunnen laten omkleden. Deze dag is dan ook wel de
  meest uitdagende dag voor de commissie om alles in goed banen te leiden. Ook lopen er deze dag
  rond de 50 vrijwilligers rond om de commissie te ondersteunen.

  De voorbereidingen
  Een groot deel van de toernooicommissie is al jaren bij elkaar en men kent elkaar dan ook door en
  door. In de loop der jaren is daarom een bepaalde taakverdeling ontstaan waarbij er goede afspraken
  zijn gemaakt om de toernooidagen zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. In oktober komt men
  voor de 1 e keer bij elkaar, waarna de uitnodigingen naar de voetbalverenigingen worden verzonden.
  Daarbij zijn er verenigingen die elk jaar van de partij zijn. Het toernooi krijgt tevens een
  internationaal tintje vanwege de deelname van diverse voetbalteams uit België.
  Nadat de diverse aanmeldingen zijn binnengekomen, wordt er vanaf januari weer vergaderd en komt
  men elke 2 of 3 weken bij elkaar. Zo wordt dan een beroep gedaan op de bovengenoemde vele
  vrijwilligers die nodig zijn om het toernooi te kunnen laten plaatsvinden, zoals scheidsrechters,
  omroepers, mensen voor de catering en zelfs een eigen huisfotograaf.

  Tot slot
  Natuurlijk kijken we ook terug op droevige momenten tijdens de afgelopen periode van 50 jaar.
  Verreweg de moeilijkste momenten zijn die, waarop afscheid moest worden genomen van mensen
  zoals Peter van Bedaf, Peter van Dongen, Frans Hereijgers en Stan Ackermans. Mensen die veel
  hebben betekend voor VVR in zijn algemeenheid en de jeugdtoernooien in het bijzonder.
  Voor wat betreft de toekomst is de organisatie in goede handen van de commissie. Er is wel één
  zorgpunt, daar waar het gaat om de parkeergelegenheid tijdens de toernooidagen. Dit jaar kan nog
  gebruik worden gemaakt van het weiland van Jack Daemen, maar vanaf 2024 zullen hier woningen
  staan. Er moet dus naar een alternatief worden gezocht, hetgeen wel voor enige hoofdbrekens zorgt.
  Maar verder gaan de jeugdtoernooien een mooie toekomst tegemoet en gehoopt mag worden dat
  ook de komende 50 jaren nog vele jeugdspelers zich zullen vermaken op de voetbalvelden van VVR!