Voetbal.nl app

DOWNLOAD HEM NU!

De nieuwe Voetbal.nl app is nu beschikbaar. Download hem nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij VVR bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en VVR afspeelt.

Voetbal.nl is hét platform voor amateurvoetballend Nederland. Dus voor spelers, scheidsrechters, trainers en coaches, maar natuurlijk ook voor ouders en andere supporters van het amateurvoetbal.

Op een leuke manier je voetbalactiviteiten bijhouden:

• Programma, standen en uitslagen van jouw teams
• Persoonlijke- en teamstatistieken
• Volg de teams en clubs van je vrienden en familie
• Volg andere spelers en blijf op de hoogte van hun resultaten
• Direct op de hoogte van afgelastingen
• Video’s en foto’s van jouw teams toevoegen en bekijken
• Laat vooraf weten of je aanwezig bent bij de wedstrijd
• Geef aan of je een auto voor de uitwedstrijd beschikbaar stelt

Ook zijn doelpunten, kaarten en wissels nu zichtbaar binnen de Voetbal.nl app. Deze kunnen binnen de KNVB Wedstrijdzaken app toegevoegd worden aan een wedstrijd.

Iedereen kan gebruik maken van de Voetbal.nl app, maak hiervoor een nieuw account aan binnen de app. Ben je lid van een voetbalvereniging, zorg dan dat je inlogt met het e-mailadres dat bekend is bij je club.

 

728 x 90 - VNL app installeren

 

ACCOUNT INSTELLEN

Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

  • Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij VVR in de ledenadministratie bekend bent.
  • Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij VVR? Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van VVR ontvangt is het adres waarmee je bij VVR bekend bent.
    (Mail sturen naar de ledenadministratie van VVR.)
  • Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij VVR bekend bent.
  • Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem even contact op met de secretaris.
  • Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.
play-store appstore

MEERDERE KINDEREN BIJ VVR?

Heb je meerdere kinderen bij VVR en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van VVR? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar een ander kind kan door in het menu te kiezen voor “wisselen van persoon”.