Sponsoring informatie

In aanloop naar het voetbalseizoen 2018-2019 presenteren wij u graag de voetbalvereniging V.V.R. uit Rijsbergen.

V.V.R. is een vereniging met een ledenaantal van 675 leden, die daarnaast beschikt over vele vrijwilligers binnen allerlei commissies.

De commissie sponsoring en materialen van V.V.R. streeft naar het optimale voor al haar leden, supporters en diegenen die onze blauwwitte vereniging een warm hart toe dragen. Het voorbije seizoen waren er opnieuw veel sponsors aan onze vereniging verbonden en dat sterkt ons in het vertrouwen dat de samenwerking gebaseerd op wederzijds respect tussen V.V.R. en haar sponsors nog steeds de juiste is. Immers, om als vereniging de touwtjes financieel aan elkaar te kunnen blijven knopen is steun van sponsors onontbeerlijk.

De commissie sponsoring en materialen maakt er zich dan ook sterk voor dat u en uw bedrijf gedurende het voetbalseizoen voldoende aandacht zullen krijgen.

Indien u nadere informatie wenst te ontvangen met betrekking tot de gepresenteerde sponsormogelijkheden dan nodigen wij u van harte uit hierover contact op te nemen met één van de commissieleden.

Zo gewenst, kunt u gebruik maken van de contact mogelijkheid per e-mail via het adres sponsoring@vvrijsbergen.nl
Alle contactgegevens van de commissieleden kunt u ook terugvinden in de sectie ‘sponsorcommissie’ elders op deze site.

Wij hopen om u in het seizoen 2018-2019 (wederom) als sponsor te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Commissie sponsoring en materialen V.V.R.

CLUBFEEST VRIJDAG 14 DECEMBER A.S. KLIK HIER OM DIRECT AAN TE MELDEN!