PR & Communicatie commissie

 

rob jochems    
Rob Jochems (voorzitter)
Lid namens Social media
Kantine commissie
   
Henny Jochems  
Henny Jochems
Lid namens
Website / social media
Stefan vd Linden
Lid namens
Website/Clubblad / social media
Technische commissie
 
benny_roelands-150x150 Patrick vd Kloot  
Benny Roelands
Lid namens
Sponsor commissie 
Patrick vd Kloot
Lid namens
Toernooi commissie 
 

 

Wat doet de PR & Communicatie commissie?

Deze commissie is verantwoordelijk voor het gestructureerd delen van informatie bettreffende VVR, zowel binnen als buiten de vereniging en voor het op een positieve manier onder de aandacht brengen van de club in algemene zin. Het onderhouden van de website is daarbij een belangrijk onderdeel maar ook andere media kanalen zoals Facebook, Twitter, Zundertse bode en VVR klanken en een ondersteuning van andere commissies zijn van belang.

Doel:

Het realiseren van een goed functionerende interne en externe communicatiestructuur waardoor de leden en commissies tijdig geïnformeerd worden over actuele zaken en activiteiten van de vereniging.

Hoe? / Structuur:

Wanneer leden of kaderleden iets te melden hebben wat meerdere commissies aangaat kunnen zij gebruik maken van het volgende e-mail adres:

communicatie@vvrijsbergen.nl

De gestuurde mail komt dan terecht bij alle leden van deze commissie, die n.a.v. de inhoud van de mail de nodige actie kunnen ondernemen.

Zie bijgaande link voor de structuur van alle communicatie intern en extern: Structuur VVR communicatie