Vrijwilliger van het jaar

dennis-domen

Titel vrijwilliger van het jaar, Een traditie die ,na een onderbreking van 1 jaar, weer in ere hersteld is. Op de jaarlijkse dankavond maakt het bestuur bekend aan wie de titel toegekend zal worden. Laten we even voorop stellen dat heel veel vrijwilligers voor deze titel in aanmerking komen en het is dan zeker voor het bestuur geen eenvoudige job om gezamenlijk met 1 naam naar voren te komen. Een naam waarvan iedereen binnen de vereniging kan zeggen dat het zonder meer ook verdiend is dat deze titel hem/haar ten deel valt.

Het uitreiken van de bijhorende oorkonde op de dankavond was echter niet mogelijk en om die reden hebben we deze afgelopen woensdag met bijbehorende bloemen uitgereikt. De keuze voor het seizoen 2017-2018 is gevallen op Dennis Domen. Dennis heeft ook dit seizoen een zeer grote betrokkenheid getoond bij het wel en wee binnen onze club. Aanspreekpunt en kartrekker binnen Vrijwillig Verplicht. Het gehele seizoen heeft hij dit nieuwe item binnen VVR begeleid en zonder zijn steun en inzet waren we zeker nog niet zover gekomen met in dit traject.

Ook als commissielid kantine heeft hij dit seizoen laten zien dat hij iemand is die het clubbelang voorop heeft staan. Het bijspringen achter de bar en het draaien van extra diensten was/is voor hem geen enkel probleem. Ook binnen zijn eigen team is hij mede door zijn warme persoonlijkheid een vaste waarde en vindt hij ook nog de tijd om andere teams te assisteren. Dennis, hartelijk gefeliciteerd met deze onderscheiding, je hebt deze meer dan verdiend en we hopen als VVR nog lang op je te mogen rekenen.

Bestuur VVR.