Gezocht jubileumcommissie VVR 90 Jaar

VVR 75 jaar

Gezocht jubileumcommissie VVR 90 Jaar

Op 1 februari 1931 is VVR opgericht als voetbal vereniging in Rijsbergen dus dit betekend dat in februari 2021 onze geweldige club 90 jaar zal bestaan. Natuurlijk willen wij dit officiële jubileum als vereniging niet zomaar voorbij laten gaan. Bij vele zal het 75-jarig bestaan van de club nog goed in het geheugen staan met o.a. een druk bezochte sponsoravond, een bezoek van enkele NAC-spelers, een eveneens druk bezochte reünieavond voor leden en oud-leden en een geweldige feestavond als uitsmijter.

Opnieuw willen wij als VVR een spetterde jubileumweek organiseren voor alle jeugdleden, seniorenleden, oud leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en iedereen die VVR een warm hart toe draagt. Daarom vragen wij als bestuur om jezelf aan te melden als vrijwilliger voor de jubileum commissie. VVR is opzoek naar personen uit alle geledingen binnen de club zodat we een diverse programma voor ieders wat wils kunnen organiseren van jong tot oud en van sponsor tot supporter. Dus wil graag deel uitmaken van de VVR 90 meld jezelf snel aan door een email te versturen naar secretaris@vvrijsbergen.nl of neem telefonisch contact op met Rob Jochems 06-30256442 of Ad Peemen 06-25282006.

Bestuur VVR