Christ van Hees benoemd tot ERELID van VVR!

christvanhees-erelid_vvr

Op dinsdag 4 juni heeft de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, Christ van Hees benoemd tot erelid van VVR. Een benoeming om onze waardering uit te spreken voor de wijze waarop hij de voetbalsport in het algemeen en met name van onze vereniging in het bijzonder gediend heeft.

Christ is meer dan 40 jaar lid van VVR en gedurende de laatste jaren als bestuurslid aan VVR verbonden geweest. Er is haast geen commissie waar Christ geen zitting in heeft gehad en ook is hij jaren actief geweest als leider en trainer van diverse elftallen. Een duizendpoot welke zorg gedragen heeft voor een grote saamhorigheid en betrokkenheid onder de leden en ook essentieel bijgedragen heeft aan de groei van onze vereniging.

Christ nogmaals van harte gefeliciteerd met deze benoeming.

Bestuur VVR