Agenda algemene ledenvergadering VVR 4 juni

ledenvergadering

Aan alle leden van Voetbal Vereniging Rijsbergen.

Op dinsdag 4 juni 2019 wordt in de kantine van VVR de algemene ledenvergadering gehouden .

Graag willen wij als bestuur een interactief karakter aan deze bijeenkomst geven en jullie input en stem zijn daarbij van groot belang. Geef je mening of zienswijze door en laten we er dan na gezamenlijk overleg een standpunt over in nemen.

Laat je stem horen en kom naar deze vergadering. Op die manier werk je positief mee aan het beleid binnen onze vereniging. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.

 AGENDA

 

  1. Opening en tekenen van presentielijsten
  2. Vaststellen van agenda en mededelingen en voorstellen van het Bestuur
  3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 23 oktober 2018
  4. Vrijwillig verplicht
  5. Begroting seizoen 2019 – 2020
  6. Vacatures bestuur en commissies
  7. Rondvraag. Eventuele vragen graag vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris
  8. Sluiting

Stukken behorende bij deze vergadering kunnen op afspraak ingezien worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Frank Vermeeren.

Namens Voetbal Vereniging Rijsbergen

 Frank Vermeeren

 secretaris@vvrijsbergen.nl

 0653227494