Sponsoravond nu op do. 27 juni

sponsoravond

De sponsors en genodigden hebben onlangs een uitnodiging ontvangen voor de 9e sponsoravond van onze vereniging die gepland stond op donderdag 20 juni 2019 a.s.

Door onvoorziene omstandigheden wordt deze avond verzet naar donderdag 27 juni a.s., waarvoor onze excuses.

Deze avond vindt plaats in ons verenigingsgebouw op Sportpark De Laguiten, adres Laguitensebaan 56 te Rijsbergen.

Met betrekking tot het programma zijn er géén wijzigingen (zie de uitnodiging die U reeds in uw bezit heeft).

Wij hopen dan ook, ondanks dat het een week later is, van harte dat u als sponsor/genodigde op deze sponsoravond aanwezig wilt zijn en verzoeken u vriendelijk de reeds toegestuurde antwoordkaart en de bijgevoegde enveloppe die U ook ontvangen heeft vóór 6 juni 2019 aan ons te willen retourneren.

U als sponsor/genodigde kunt zich ook aanmelden via ons e-mail adres: sponsoring@vvrijsbergen.nl o.v.v. sponsoravond 2019.

Het maximaal aantal aan te melden personen (per sponsor) bedraagt 4 personen.

Hopende U hiermee voldoende ingelicht te hebben en nogmaals onze excuses voor het ongemak wat dit eventueel bij U met zich meebrengt .

Graag tot 27 juni 2019 !

Namens bestuur en commissie sponsoring & materialen V.V.R.