Ledenvergadering VVR 5 Juni

leden

Aan alle leden van voetbalvereniging V.V.R.

Op dinsdag 5 juni 2018 wordt in de kantine van VVR de ledenvergadering gehouden.

Graag willen wij als bestuur een interactief karakter aan deze bijeenkomsten  geven en jullie input en stem zijn daarbij van groot belang. Geef je mening of zienswijze door en laten we er dan na gezamenlijk overleg/discussie een standpunt over in nemen.

Laat je stem horen en kom ook naar deze vergadering. Op deze manier werk je positief mee aan het beleid binnen onze vereniging. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.

   AGENDA

 1.         Opening en vaststelling presentielijst

2.         Vaststellen agenda – mededelingen en voorstellen van Bestuur                               

3.         Vaststellen notulen ledenvergadering 23 oktober 2017                    

4.         Begroting 2018 – 2019                      

5          Vaststellen contributie seizoen 2018 – 2019 

6.         clubkaart                    

7.         Vrijwillig verplicht                

8.         Vacatures bestuur / commissies

            Herhaalde oproep om zich aan te melden voor bestuurs/commissie functie

9.         Rondvraag. Eventuele vragen graag vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris.

10.       Sluiting

 

Stukken behorende bij deze vergadering kunnen op afspraak ingezien worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Frank Vermeeren.

Namens voetbalvereniging V.V.R.

Frank Vermeeren ( Secretaris) Tel. 0653227494 e-mail secretaris@vvrijsbergen.nl