Kopij clubblad inleveren voor 22 juni!

klankenuitg3

Ook onze laatste uitgave van het jaar van de VVR-Klanken moet weer bol staan van het blauw-wit nieuws!

Bij deze dan ook weer een beroep op alle leden, leiders, trainers, sponsors, ouders etc. om weer zoveel mogelijk stukken in te leveren!

Dit kan zijn: nieuwtjes, weetjes, stand-van-zaken, etc etc.

Alles moet ingeleverd zijn op 22 juni!

sturen naar:

CLUBBLAD@VVRIJSBERGEN.NL

groeten,

Team VVR-Klanken