Vrijwillig Verplicht

Info

In seizoen 2015- 2016 hebben we als vereniging de eerste fase richting vrijwillig verplicht ingezet met het ondersteunen van bardiensten door de senioren elftallen. Wellicht was dit de pilot en voorloper van een verandering in de organisatie van VVR. Een organisatie welke op dat moment goed stond, maar of deze bestendig zou zijn voor de toekomst was de vraag. Je mag als vereniging niet je ogen sluiten voor wat er om je heen gebeurd, maar sterker nog je verplichten om hier heel goed op te anticiperen en er voor te waken dat de organisatie in het gedrang komt.

Graag maak ik hier een verwijzing naar de kennis workshop, werven en behoud van vrijwilligers, georganiseerd op 28 oktober door Rabobank DZB. In deze workshop werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk de rol van een vrijwilliger is en hoe moeilijk het is voor verenigingen/stichtingen om deze vrijwilligers te bereiken. Vrijwel elke vereniging/stichting heeft met dit (maatschappelijk )probleem te kampen en zijn zoekende naar een juiste oplossing hiervoor. Dat deze workshop door ruim 400 mensen bezocht werd geeft een duidelijk beeld weer van de realiteit.

Wat waren nu de belangrijkste redenen om vrijwillig verplicht binnen VVR in te voeren :

 • ondanks de grote groep vrijwilligers die we hebben is het noodzakelijk dat we nog meer ondersteuning krijgen. De grens aan de inzet van de trouwe vrijwilligers is bereikt en natuurlijk is het zo dat velen handen licht werk maken. Een forse verhoging van de contributie om meer “betaald “ vrijwilligerswerk te laten doen willen we niet en is dus geen optie.
 • het bereiken van meer betrokkenheid van de leden/ouders bij de vereniging om ze ook meer inzicht te geven wat er binnen een organisatie als VVR allemaal gedaan moet worden
 • een beroep doen op de gezamenlijk verantwoordelijkheid van alle leden van de vereniging. Iets waar vanuit de overheid steeds meer op aangestuurd zal worden.

Eigenlijk is het niets meer dan……iedereen moet z’n steentje bijdragen aan het wel en wee van onze vereniging. Op die manier kunnen we ons bestaansrecht voor de toekomst borgen.

In de algemene ledenvergadering van mei 2017 werd een uitgewerkt plan vrijwillig verplicht goedgekeurd door de vergadering en kon de vrijwillig verplicht commissie aan de slag om vrijwillig verplicht verder uit te rollen. Belangrijkste target op dat moment was een verdere ondersteuning op het wedstrijdsecretariaat/bar ingevuld door alle leden. Dus ook de jeugdelftallen met hun ouders gaan daar een rol in spelen. Nu we enkele maanden draaien kunnen we concluderen dat deze fase inmiddels binnen VVR ook zijn vruchten begint af te werken. De diensten worden per elftal ingevuld en we krijgen veel positieve reacties vanuit de leden/ ouders, Dit wordt ook onderschreven door de bestaande groep vaste vrijwilligers die nu daadwerkelijk ervaren dat ze niet meer “alleen “ staan. Natuurlijk gaat het ook weleens met een hapering. Hoort ook bij het geheel en is geen verontrustend signaal. Sterker nog, de wijze waarop men dan onderling binnen een elftal de diensten oplost, geeft aan dat er steeds meer verbondenheid met de vereniging ontstaat. Voor VVR het signaal dat we met vrijwillig verplicht de juiste weg ingeslagen zijn en wat heel belangrijk is dat het binnen onze vereniging steeds breder gedragen wordt.

We hebben ons in de beginperiode met name gericht op wedstrijd secretariaat en bardiensten en we komen nu toe aan de volgende fases:

 • fluiten van wedstrijden
 • schoonmaken van de kleedkamers ( 2x per seizoen)
 • schoonmaken van de accommodatie ( tribune-entree-dug-outs- fietsenstalling e.d.)
 • schoonmaken van de kantine/wedstrijdsecretariaat
 • verf werkzaamheden
 • ondersteuning bij uit/inname van kleding
 • snoeien en wieden
 • ondersteuning geven aan de accommodatieploeg ( schoonmaak reclameborden, afsteken randen van de velden , blad ruimen e.d.)

Activiteiten die we per elftal of als een gezamenlijke activiteit gaan invullen en ongetwijfeld zullen jullie als je dit artikel leest al benaderd zijn door je leider om hieraan deel te nemen. Al met al mogen we als vereniging concluderen dat vrijwillig verplicht steeds meer begint te integreren in de organisatie van VVR. Het zal zeker nog meer tijd kosten om alles in goede banen te leiden, maar de belangrijkste bouwsteen hiervoor is meer dan aanwezig….jouw inzet en inbreng is van wezenlijk belang en we zien deze elke week weer terugkomen. Iets wat we als vereniging moeten koesteren en zondermeer ook heel trots op mogen zijn. Namen noemen is iets wat we niet snel doen. Het risico dat je iemand vergeet is aanwezig, maar in vrijwillig verplicht willen we daar, ook namens alle commissieleden, toch graag van afwijken. Een groot compliment richting leiders, trainers en kaderleden is hier meer dan op zijn plaats. Zij zijn het verlengstuk van de commissie vrijwillig verplicht en vullen samen met hun team alle taken in. Zonder hun steun en inzet zouden we zeker nog niet zover gevorderd zijn in dit traject.

Contact

geenpasfoto

 

Dennis Domen

frank_vermeeren


Frank Vermeeren

mail adres: vrijwiiliger@vvrijsbergen.nl

Rooster

 

 

CLUBFEEST VRIJDAG 14 DECEMBER A.S. KLIK HIER OM DIRECT AAN TE MELDEN!