Regels en statuten

Statuten

De statuten van VVR zijn op 17 december 2009 vastgesteld. De tekst van de statuten is hierna in een document van 10 pagina’s terug te lezen.
Tip: u dient hiervoor te beschikken over een PDF-reader.

Statuten

Huishoudelijk reglement en de huisregels

Het huishoudelijk reglement en de huisregels van  VVR zijn hier onder te downloaden.

Huishoudelijk reglement en huisregels (versie juni 2017)

Normen en Waarden

Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij VVR willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief, zonder dat de prestaties daar onder hoeven te lijden. Noem het maar onze algemene reglementen alsmede de te hanteren gedragsregels en onze normen & waarden.

 Normen en waarden (versie juni 2017)

 Protocol Sportiviteit en Respect

Gezonde normen en waarden vormen de basis voor een goed functioneren van de samenleving. VVR is een onderdeel van deze samenleving en in een vereniging zijn afspraken en regels nodig om een gezond (sport)klimaat te creëren.
VVR wil door het protocol ‘Sportiviteit en Respect’ iedere betrokkene  bekend en bewust maken van zijn of haar rol in het goed functioneren van de vereniging.

Protocol Sportiviteit & Respect

Seksuele intimidatie

Binnen onze vereniging zijn wij de gedragsregels zoals deze vastgesteld zijn door de NOC*NSF een leidraad voor ons beleid tegen seksuele intimidatie. Klik op deze link voor een weergave van deze 11 gedragsregels.

Binnen VVR gaan wij ook over tot het aanvragen van Verklaring Ongewenst Gedrag voor alle vrijwilligers en kaderleden en zullen alle nieuwe vrijwilligers naast het overleggen van een VOG ook een intake gesprek krijgen.

Privacy verklaring VVR

Privacy verklaring.

 Privacyverklaring VVR rev.1