Clubblad VVR-Klanken

Ieder seizoen tracht de redactie van het clubblad de “VVR-Klanken” om voor de eigen leden en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt 3 maal per voetbalseizoen te voorzien van een gemakkelijk leesbaar clubblad.

Een clubblad dient volgens de redactie alles te weerspiegelen, wat de leden, vrijwilligers, sponsors en alle betrokkenen bij de club op dat betreffende moment bezighoudt. De nadruk dient volgens de redactie dan ook op de club V.V.R. te liggen en daarnaast op actuele onderwerpen, zoals de Eredivisie of een EK of WK. Met vaste onderwerpen zoals: Wist-U-Dat, ’t Polletje (waar de mening van de leden centraal staat), Vrijwillig Verplicht (verplicht stukje schrijven), jeugd- en senioreninterviews, vragenquizen en teamverslagen worden humor, satire, historie en heden voortdurend afgewisseld. De redactie wil met de  inhoud en schrijfstijl het blad interessant houden voor al haar leden, zowel senioren als jeugd, en de sponsors. Kortom: een clubblad waar naar uitgekeken moet worden!

De Klanken heeft ondertussen al weer zijn 40e jaargang beleefd.. Dat dit een heugelijk feit was spreekt voor zich. Het is altijd weer een hele opgave om het voor zoveel mogelijk mensen interessant te houden en te kunnen voorzien van de nodige inhoud. Het ene seizoen gaat dit vanzelfsprekend makkelijker dan het andere. Het klagen over de inhoud lijkt vaak makkelijker dan ook maar 5 minuten de moeite te nemen om een leuk stukje in te leveren. Een goed clubblad mag af en toe best wel eens onderwerp van gesprek zijn, door leuke inzendingen, columns, verslagen, wist-u-datjes etc. Op deze manier levert het blad een waardevolle bijdrage in de communicatie en de beleving van alle leden met de vereniging.

Vele handen maken licht werk, geldt ook voor onze redactie, die ieder jaar bijna wel op zoek moet naar nieuwe mensen. Gelukkig hebben we momenteel weer een vaste kern van vrijwilligers om voor de continuïteit te zorgen.

 

Wat doet de redactie nu allemaal zo al?

Dat het niet altijd makkelijk is om voor iedere leeftijdscategorie evenveel leuke onderwerpen erin te krijgen spreekt vanzelf. Onze redactie streeft er bijvoorbeeld naar om speciaal voor de jeugonderwerpen een eigen Jeugdredactie te hebben. Momenteel zijn wij weer op zoek naar enthousiaste jeugdleden om hieraan invulling te geven.

Verder zijn wij voor de input van ons clubblad zeer afhankelijk van de medewerking en de welwillendheid van de VVR-leden. Naast het maken van onze vaste rubrieken zijn wij dan ook continu bezig met het vragen van input aan de leden en met name de leiders van de teams. Het streven is namelijk om ieder VVR-team minstens 1x per jaar in de Klanken te zetten. Dit proberen wij door middel van onderlinge competities te organiseren. Naast de inhoud en opmaak van het clubblad, dienen deze boekjes ook nog bezorgd te worden bij alle leden, sponsoren en vrijwilligers. Hiervoor hebben we nu een team van 12 vrijwillige bezorgers die ons hierbij helpen.