Aan- en afmeldingen

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het onderstaande formulier. Dit formulier kan ook gebruikt worden voor het doorgeven van verhuizingen en voor afmeldingen (zie hierna). Bij nieuwe inschrijvingen wordt € 15,- inschrijfgeld gerekend. In dit bedrag zit de aanvraag voor de spelerspas en administratiekosten. Bij een verlenging van een spelerspas wordt € 6,50,- in rekening gebracht. Spelerspassen zijn 10 jaar geldig.

Nieuwe leden ouder dan 12 jaar moeten ook altijd een pasfoto inleveren bij de ledenadministratie.

Ledenformulier VVR

Vrienden van VVR

Gelieve dit formulier correct in te vullen en ondertekend op te sturen naar of in te leveren bij:
Frank Vermeeren

Bremakker 18
4891 ND  Rijsbergen    0653227494

of formulier ingescand voorzien van handtekening per mail  ledenadm@vvrijsbergen.nl

of gebruik de brievenbus ledenadministratie, die hangt in de entree van de kantine van VVR.

Afmelden

Het opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie: Frank Vermeeren.

mail: ledenadm@vvrijsbergen.nl

of gebruik de brievenbus ledenadministratie, die hangt in de entree van de kantine van VVR.

Deze afmelding zal door VVR binnen twee weken na ontvangst worden bevestigd. De schriftelijke afmelding en de ontvangstbevestiging ontslaan het afgemelde lid van contributiebetaling. Zonder deze documenten kan er geen teruggave van contributie plaatsvinden (de verantwoording van een correcte afmelding ligt daardoor ook in handen van het VVR-lid zelf).
Dus afmelden bij de leider of een andere vrijwilliger binnen de vereniging is onvoldoende en kan dus onder geen beding meer worden geaccepteerd. Wij hopen op ieders medewerking in deze en hopen op deze manier een hoop misverstanden te kunnen voorkomen.

 

Natuurlijk willen wij als vereniging zo min mogelijk leden verliezen maar als je toch je lidmaatschap wilt opzeggen doe dit dan alstublieft tijdig, bij voorkeur voor 31 maart van het kalenderjaar. Het lopende seizoen kan dan worden afgemaakt en wij hebben dan als vereniging alle informatie tijdig tot onze beschikking voor een juiste verwerking in onze administratie en kunnen dan ook rekening houden met je opzegging bij de elftalindeling voor het nieuwe seizoen.

CLUBFEEST VRIJDAG 14 DECEMBER A.S. KLIK HIER OM DIRECT AAN TE MELDEN!