Technische commissie

Samenstelling

contact: wedstrijdzaken@vvrijsbergen.nl

    
Thom van Dongen
Coördinator scheidsrechters
06-33138137
Kees Daemen
Adviseur TC/Jeugdcoördinator
06-25010019
Jac Bastiaansen
Wedstrijdsecretaris
06-51063500

Stefan van der Linden
Communicatie/jeugd

06-55790622

Zinzi Remie

Dames/meiden

Patricia Vermeeren

Dames

arjan-martens

Johan van Erk

Secretariaat

076-5961478

 

Thomas Verschueren

Senioren

Arian Martens

Selectie/senioren

   

  Rien van de Sande

ondersteuning TC  wedstrijdsecretariaat

   

Voorzitter Technische Commissie

vacant

Doelstelling

De technische commissie stelt zichzelf tot doel het technisch beleid (in nauw overleg met het bestuur en de technische staf) uit te stippelen en uit te dragen binnen onze vereniging. Hierbij worden alle gebieden binnen onze vereniging in ogenschouw genomen, te weten: selectie, overige seniorenelftallen, het damesvoetbal en (in beperktere mate) jeugdelftallen. Normen en waardes zijn een belangrijk item binnen onze vereniging en zal mede door TC worden bewaakt.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden? Klik dan op onderstaande afbeelding/tabel voor volledige grootte.
Tevens is deze tabel ook te openen in PDF: Werkzaamheden TC

Zoals al in de doelstelling aangegeven is deze commissie belast met allerhande zaken die gerelateerd zijn aan of voortkomen uit het technisch beleid.

Bovenstaande dient ten alle tijde in goed onderling overleg met het bestuur plaats te vinden. TC is ondersteunend aan dit bestuur, met als doel de invulling van het technische beleid op bepaald niveau voor eigen rekening te nemen, en het budget te bewaken,zodat het bestuur zich kan richten op de hoofdlijnen en het algemene beleid.