Kantine commissie

Lisette GooskensLisette Gooskens
076-5963730
Cees Embregts
076-5963145

Rob Jochems

bestuur
Christ van Hees
076-5962399

geenpasfoto
Karlijn overbeek
Senioren activiteiten


Jessica Vermeeren
Senioren activiteiten

 

 

 Contact: kantine@vvrijsbergen.nl

De commissie bestaat uit de volgende personen: Kees Embregts, Lisette Gooskens, Christ van Hees, Rob Jochems, Karlijn Overbeek en Jessica Vermeeren.

Rob Jochems neemt namens de kantine commissie zitting in het bestuur. Wij zijn nog op zoek naar een commissie lid om onze commissie te komen versterken.

Ja ‘bar – en  keukenvrijwilligers’ zult u denken. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die VVR een warm hart toe dragen en die op vrijwillige basis willen komen werken. Dit kan zijn op een donderdagavond, zaterdag of zondag of bij inhaalwedstrijden op andere avonden. Momenteel zijn 30 personen inzetbaar in de kantine en keuken. Dat lijkt voldoende, maar dat is het niet. Gezien de extreme stijging van de huurverhoging van de gemeente Zundert zijn wij op zoek naar nog meer vrijwilligers, zodat wij de kosten kantine – keuken kunnen verlagen en zodoende een gedeelte van de huurverhoging mee op kunnen vangen. Daarnaast worden de vrijwilligers achter de bar sinds een aantal jaar versterkt door vrijwillig verplicht uit alle teams binnen VVR.

Onze vereniging telt een respectabel aantal leden. Ook zien wij dat er op zaterdag en zondag redelijk veel mensen op ons sportpark komen om onze actieve leden van jeugd, heren en dames senioren aan te komen moedigen. Met als gevolg dat het druk kan zijn in onze kantine, wat prima is en heel belangrijk voor ons clubje.

Maar de bezetting achter de bar moet ook gewaarborgd blijven, qua planning houden we rekening met de wensen van onze vrijwilligers, iedereen geeft zelf aan op welke basis hij/zij wil werken. Wat soms wel problemen geeft om al de bar-/keuken dienst volledig in te plannen naar ieders wensen. In goed overleg komen we hier samen nog altijd aan uit. Heb je interesse om achter de bar te komen werken als vrijwilliger, vanaf 16 jaar is iedereen van harte welkom, neem hiervoor even contact op met één van de bovengenoemde commissieleden.

Verder verzorgen wij, natuurlijk onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de wekelijkse bestellingen bij onze leveranciers voor keuken en kantine benodigdheden. Wij zullen dit proberen uit voeren tegen voor onze club de beste leveringsvoorwaarden. Van koffie, fris, bier, sportdrank, snoep, koffiebekers, broodjes, friet, beleg voor broodjes, schoonmaakspullen enz. enz.. Wij moeten ervoor zorgen dat al deze artikelen voldoende aanwezig zijn zodat wij op de behoefte van onze klanten in kunnen gaan.

Ook proberen wij er voor te zorgen dat er een goede sfeer in de kantine aanwezig is door gezellige muziek te draaien en ook hier aan de wensen van onze klanten te voldoen. Voor de senioren activiteiten zijn Karlijn en Jessica de organisatoren namens onze commissie.

Tot slot nog een ander punt wat wij nog even willen melden. Regels, ja regels. Opgelegd volgens de wet, of door de KNVB. Denk aan

  • het rook- (buiten roken) en alcoholbeleid (geen alcohol onder de 18 jaar(NIX18),
  • buiten alleen alcohol in plastic bekers op het afgebakende terras).

Ook VVR zal zich aan deze regels moeten houden, het is niet altijd makkelijk, maar wie de regels overtreedt zal hierop worden aangesproken. We moeten ons hier samen aan houden.

DOE HET ALLEMAAL! Dan wordt het voor ons een stuk makkelijker.

Heb je nog tips, ideeën etc. kom naar ons.

Contact: kantine@vvrijsbergen.nl